สารบัญ

posted on 25 Jul 2010 05:07 by imagecolorwaltz

หน้านี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมหัวข้อการสอนต่างๆให้หาง่ายขึ้นจ้า

Colors [การลงสี]
-[การลงสี]การลงสีแบบอนิเม

-[การลงสี]ลงสีเกราะSDเซอร์ฟรีสแบบวิ้งๆ

Lines [เรื่องของเส้น]
-[เรื่องของเส้น]ทำความสะอาดงานก่อนลงสี
-[เรื่องของเส้น]การเปลี่ยนสีเส้น

-[เรื่องของเส้น]การเปลี่ยนสีเส้นแบบด่วนกว่า

-[เรื่องของเส้น]การไล่สีเส้น

Screen [สกรีนโทน]
-[สกรีนโทน]การสร้างสกรีนในโฟโต้ชอป
-[สกรีนโทน]การติดสกรีนในโฟโต้ชอป


TIPs [เทคนิค]

-[เทคนิค]Strokeเส้นอย่างง่าย

-[เทคนิค]เพิ่มบรรยากาศแบบอนิเม

-[เทคนิค]การสร้างเส้นสปีดด้วยโฟโต้ชอป

-[เทคนิค]การทำอนิเมชั่นฝนตกอย่างง่าย
-[เทคนิค]การทำให้ภาพค่อยๆเลือน
-[เทคนิค]ทำเกราะตอนที่1 - อุปกรณ์
-[เทคนิค]ทำเกราะตอนที่2 - ขึ้นโครงและหุ้มผิว

-[เทคนิค]ทำเกราะตอนที่3 - ประกอบชุด